top of page
ניבה עומר בז'ז'ינסקי

ניבה עומר בז'ז'ינסקי

נעים להכיר, שמי ניבה עומר בז'ז'ינסקי, נשואה לשגיא, אמא של יונתן ודניאלה ותושבת בעיר הרצליה כבר 15 שנים. עובדת בתחום התקשורת, פעילה קהילתית וחברתית. בעברי נציגה בועד הגנים העירוני ויו"ר בית הספר היסודי לב טוב.

אחרי שנים של פעילות קהילתית וחברתית, ומתוך הבנה שהרשויות המקומיות הן הזירות המשפיעות ביותר הקובעות את חיי היומיום אני שמחה להצטרף לרשימת 'חוזה חדש' שתתמודד בבחירות הקרובות למועצת העיר הרצליה.

אני נרגשת להצטרף לנבחרת של אנשים חדורי מוטיבציה שכבר הוכיחו במעשים שהם יודעים איך מתרגמים את האנרגיות האדירות של המחאה והערכים החשובים להשפעה ציבורית משמעותית, וכל זאת במטרה לשמור על צביונה של הרצליה כעיר דמוקרטית, חופשית, ,פלורליסטית, ליברלית ושיוויונית.

כאישה וכאמא, חשוב לי מאוד לשמור על שיווין מגדרי, לקדם זכויות של נשים, לאפשר שיויון הזדמנויות ולשמור על מערכת חינוך פורמלית ובלתי פורמלית ליברלית, מקדמת ומיטבית.

הגיע הזמן לכתוב חוזה חדש עבור כולנו, הצטרפו אלינו!
bottom of page