top of page
עדו לאופר

עדו לאופר

נולד גדל ומגדל את 3 בניו בהרצליה. מומחה במניעת שברים מנפילות בגיל השלישי, לשעבר יו"ר ןעד הורים לב טוב, יוזם פרויקט הרכזות הקהילתיות בהרצליה, אח לנשק מיזמי חוזה חדש הארצי

bottom of page