top of page
אֵין לִי אֶרֶץ אַחֶרֶת WHT copy_edited.p
אֵין לִי אֶרֶץ אַחֶרֶת WHT copy_edited.png
Layer 2 copy.png

תושבי הרצליה מחבקים את מפוני הדרום והצפון.

התחברנו בנסיבות קשות, תושבי הרצליה ותושבי הדרום והצפון המתארחים בה ונוצרה פה קהילה הרצליינית מורחבת לחיים משותפים.

אתר זה הוקם במטרה לשמש ככיכר עיר קהילתי שימושי, לשירות קהילת הרצליה המורחבת בנושאי חברה, קניות ותעסוקה.

Layer 6 copy.png

עסקים מחבקים

לחצו
Layer 6 copy 2c.png

מפרגנים לעסקים ובעלי מקצוע מהעוטף 

לחצו
Layer 6 copy 3.png

אירועים 
מקומיים

Layer 6z.png

נותני שירות בהתנדבות

הה

פתרונות דיור

bottom of page