top of page

נושאי ליבה - סעיפי החוזה המקומי  החדש

 1. שוויון זכויות מלא לכל תושבי הרצליה ללא הבדלי גזע, מגדר, מוצא אתני, מוצא לאומי, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית או ביטוי או מוגבלות. העירייה תפעל לייצוג הולם בכל מוסדות וגופי הרשות. העירייה תהיה מחויבת לבטיחותם ולרווחתם של כלל התושבים, ולחיזוק זכויות יסוד אשר המדינה פוגעת בהן, או אינה מאפשרת לממשן.
   

 2.  העיר תאפשר אורח חיים המתאים לכל תושביה תחת העיקרון הליברלי של "חייה ותן לחיות" הכולל חופש דת וחופש מדת. התושבים יהיו זכאים לשירותי קהילה ושימוש במרחבים הציבוריים חופשיים מכפיה, הדרה והדתה.​ העיר תכונן מרכזי לימוד וחינוך יעודיים  לערכים ליברליים שיקדמו ערכים, פעילויות ושיתוף פעולה לכלל התושבים.    
   

 3. תקציב הוגן, נקי משיקולים זרים השם את צרכי התושבים במרכז ולא בעלי עניין. משלב תהליך תקציבי שקוף יותר ומשתף יותר כדי לספק שירותי ליבה חזקים של העיר. אנחנו נדאג להקצאה הוגנת לכל תושבי העיר לפי משקלם היחסי בעיר ובקידום תקציב עם מטרות ליברליות מובהקות בתהליך שקוף ומפרה של הקשבה לצרכי התושבים וידוע ודווח לכם התושבים באופן שוטף על פעילותנו בצורה שוטפת לאורך השנה. זה הכסף שלכם, אתם זכאים לדעת לאילו שימושים הוא מוקצה.
   

 4. חינוך ציבורי איכותי מהגיל הרך ועד להשכלה גבוהה בעלות הוגנת המעניק עדיפות לצמצום גודל הכיתות, ותכניות ליבה אוניברסליות בבתי הספר המתוקצבים על-ידי העיריה, האמורות לאפשר לכל הילדים בעיר להצליח ולכוון לצמצום פער ההישגים בין תלמידים מכל רקע סוציו אקונומי. במקביל, העיר תפעל לתגבור שיעורים, תמרוץ מורים איכותיים וקידום מערכת החינוך בנוסף לפעילות משרד החינוך. מאבק בתכניות להקצנה ערכית של התלמידים כמו פרויקט "התנחלות בלבבות". הקמה של פורום לבחינת תוכניות חיצונית ופנימיות של משרד החינוך, תוך מתן גיבוי מקצועי למורים ומנהלי בתי הספר. הוספת תוכנית עירונית לקידום ערכים, חשיבה ביקורתית והרחבת המעורבות של ילדי הרצליה במרחב הציבורי. החזרת תנועות הנוער "הכחולות" לפעילות בעיר הרצליה.
   

 5. תכנון עירוני מותאם לצרכי התושבים - הקצאת משאבים לציבורים שונים לפי חלקם היחסי ותעדוף משאבים שיקדמו אורח חיים ליברלי , הבטחת תשתיות מספקות כתנאי לפרויקטי התחדשות, השבת שטחי ציבור תפוסים/בלתי מנוצלים,  חיבור חלקי העיר בתחבורה ציבורית אפקטיבית בדגש על הסעות תלמידים וקידום תחבורה ציבורית בשבת,  פיתוח רחובות מסחריים, יצירת שבילי הליכה ורכיבה  ברחובות הראשיים, החייאת מרכז העיר, משיכת עסקי בילוי, מסעדות וברים והשארת הצעירים בעיר, יצירת מגוון גדלי דירות, הקמת מרכזי מסחר ופנאי שכונתיים, הקמת מתקני ספורט בשכונות ופתיחתם לכלל הציבור.
   

 6. אסטרטגית ניהול עירייה שקופה וברורה בדגש על עשייה אפקטיבית - תושבי העיר דורשים שנציגיהם יתנהלו בשקיפות ותוך שימת צרכיהם במרכז ולא בעלי עניין אחרים. ביזור כח והשפעה הינם חיוניים לפעילות תקינה, בקרה ושיתוף דעות. העירייה תפעיל ותתן כוח לוועדות העירייה השונות
  הוועדות העירוניות הן כלי ניהולי של מועצת העיר, אשר ראוי שיעשו בשיתוף של תושבי העיר. הוועדות צריכות להיות בעלי מנדט אסטרטגי ברור, עם הגדרת  מטרות  ברמה דו שנתית, קביעת  מטרות והגדרת  יעדים ברורים ומדדים לעיריית הרצליה וגופים חיצונים, ניהול מעקב אחרי ביצוע, ופרסום שקוף של פרוטוקולים ומדדים. בדגש על הוועדות הבאות - ועדה לקידום זכויות הילד, ועדת תמיכות, ועדת נגישות, ועדת איכות הסביבה, ועדת חינוך, ועדת שקיפות, ועדת שוויון סובלנות וגאווה, ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיות, ועדת קיימות.  

   

 7. החזרת ביטחון אישי - העיר תספק בטחון אישי במגוון מישורים, החל מבטחון פיזי במרחבים הציבוריים והפרטיים לאור גלי הפשיעה הגואים וחוסר הסובלנות והאלימות הפיזית והמילולית הרווחים ברחובות העיר, וכלה בבטחון נפשי דרך סובלנות והכלה לכלל התושבים, כולל קבוצות מיעוט ואפשרות לבטא את עצמנו ללא ביקורת והתקפות פרסונליות.
   

 8. הרצליה כעיר בת קיימא וצודקת יותר מבחינה סביבתית, המובילה במאבק בשינויי האקלים ומטמיעה פתרונות אקלים בכל קביעת מדיניות. הפחתת פליטות מקיפה מהמקורות הגדולים ביותר שלנו - מבנים, תחבורה ופסולת - והשקעה בטכנולוגיות ושירותים התורמים להשגת מטרות אלו. העירייה תעשה ככל שיעלה בידה להגן ולשמר את השכונות והסביבה שלנו לדורות הבאים, לשפר את הבריאות של התושבים הנוכחיים, מיתון ההשפעות המתפתחות של משבר האקלים, הבטחת מערכת תחבורה ציבורית בעלת משאבים ואמינה  כולל רשת של שבילי אופניים, השגת יעדי "אפס פסולת" ועוד . 
   

 9. צעירים וגיל שלישי - העיר תתכנן, תיזום ותאפשר אפשרויות בילוי, תרבות ופנאי 24/7 בכל ימות השנה לצעירי העיר הנאלצים כיום להגיע לתל אביב כדי למצוא תרבות פנאי . צרכי הצעירים ילקחו גם בחשבון בתכנון תחבורה ציבורית הולמת וטיפול ביוקר מחיה המכביד על אוכלוסייה זו. בנוסף, צרכים ייחודיים לגיל השלישי יהיו גם הם על ראש סדר היום שלנו תוך מתן עדיפות בשירותים, שיפור תשתיות ופעילויות תרבות ופנאי  
   

 10. מדיניות כלכלית המתמקדת תמיכה בעסקים מקומיים לקיום כלכלה מגוונת המייצרת הזדמנויות חיוביות לאלו שנותרו מחוץ למעגל העבודה (כולל אנשים עם חסמי תעסוקה ומיזמים עסקיים בבעלות מיעוטים ונשים). 
   

 11. חיזוק קהילות - העירייה תפעל להקמת מערכות ניהול קהילות, אשר יאפשרו שיתוף ידע בקהילות ופעילות של הקהילות בהפרדה מניהול המתנס"סים, אלא מתן אפשרות של קיומי קהילות שונות, הקמת קהילה ופעילות לקהילה הגאה, ועוד בהתאם להתאגדות בשטח.
   

 12. ברית ערים שכנות ליברליות - העיר תיזום ותתחבר לערים ליברליות אחריות להקמת גוש חזק ומאוחד שיפעל למתן שירות מעבר לגבולות העיר, מאבקים משותפים על מול הממשלה וגופים לאומיים בתקצוב הוגן, קידום יעדים ליברליים משותפים (תחבורה ציבורית, כדוגמא) ועוד.  הברית תכלול את העירייה, גופים מקומיים ואזרחים. 
   

bottom of page